Die oefening is geskeduleer om op 22 Februarie 2023 te Richardsbaai plaas te vind.

Lees meer.