Dit is ‘n vraag wat nou op alle ouers se lippe is. Sal jy jou kind by die skool laat inent teen masels en hoe belangrik is dit vir jou?